INFORMACJE PRAWNE

REGULAMIN OGÓLNY

LOGISTA FREIGHT, S.A.U.

C/ Trigo 39, Polígono industrial Polvoranca.

Leganés (28914 Madrid)

CIF: A- 83344325

Contacto: marketing.freight@logista.com

INFORMACJE OGÓLNE I REGULAMIN

Poniższy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje dostęp i korzystanie z domeny internetowej http://www.logistafreight.com, stron internetowych na niej zamieszczonych, oraz jej odpowiednich subdomen i subkatalogów (dalej zwanych wspólnie „Stroną internetową”), które mają na celu rozpowszechnienie informacji na temat działalności oraz usług świadczonych przez LOGISTA FREIGHT, S.A.U., hiszpańską spółkę handlową.

Strona internetowa należy do LOGISTA FREIGHT, S.A.U. z siedzibą spółki w Leganés (Madrid), Polígono Industrial Polvoranca, calle del Trigo 39 i numerem identyfikacji podatkowej A-83344325, założona na czas nieokreślony i wpisana do Rejestru Spółek w Madrycie, w tomie 17770,na karcie 100, w sekcji 8, na stronie M-306374. Adres e-mail to marketing.freight@logista.com i telefon obsługi klienta (00 34) 91 481 98 00.

ZGODA NA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Korzystanie ze Strony Internetowej podlega, zarówno niniejszemu Regulaminowi, jak i Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

W związku z powyższym korzystając ze Strony internetowej, jej użytkownik zobowiązany jest przeczytać uważnie zarówno Regulamin jak i Politykę prywatności oraz Politykę cookies. Tym samym, korzystanie ze Strony internetowej podlega wszystkim powiadomieniom, rozporządzeniom oraz instrukcjom, o których użytkownik zostałby poinformowany i które zastąpiłyby, uzupełniały lub zmieniały ich treści.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, prosimy o niekorzystanie ze Strony, ponieważ korzystanie z niej lub z usług w niej zawartych oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. LOGISTA FREIGHT, S.A.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na Stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia, w celu aktualizacji, korekty, zmiany, dodania lub usunięcia treści na Stronie lub z w jej designie. Treści i usługi na Stronie będą regularnie aktualizowane. Ponieważ aktualizacja informacji nie jest natychmiastowa, zalecamy zawsze dodatkowe sprawdzenie ważności i dokładności informacji, usług i treści zamieszczonych na Stronie internetowej. Ponadto, Regulamin zamieszczony w niniejszych informacjach prawnych może ulec zmianie, dlatego zalecamy, aby sprawdzać Regulamin za każdym razem, gdy znów odwiedzą Państwo naszą stronę.

Wejście na niektóre sekcje lub działy Strony internetowej może przekierować Państwa na inne strony LOGISTA FREIGHT, S.A.U., na których znajdują się, odpowiedni Regulamin, Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies, wszystkie zgodne z zawartymi na tej Stronie internetowej.

STATUS UŻYTKOWNIKA

The use of the Website attributes the condition of User (henceforth, the “User”) and implies full and unreserved acceptance of each and every Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z nadaniem statusu Użytkownika (dalej zwanego „Użytkownikiem”) i oznacza pełną zgodę, bez zastrzeżeń, ze wszystkimi i z każdym z postanowieniem zawartym zarówno w Regulaminie jak i w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

ZOBOWĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie i odpowiada za jego przestrzeganie.

KORZYSTANIE Z TREŚCI ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE

Użytkownik, który działałby na szkodę wizerunku, dobrego imienia lub reputacji firmy LOGISTA FREIGHT, S.A.U., jak również, który korzystałby w niedozwolony sposób ze wzorów, logo lub treści zamieszczonych na Stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób naruszałby prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, będzie odpowiedzialny za swoje czyny wobec LOGISTA FREIGHT, S.A.U. W powyższym celu uznaje się za treści, przy czym niniejsza lista nie jest wyczerpująca, teksty, wykresy, obrazy, ikony, technologie, oprogramowanie i linki oraz inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, jak również szatę graficzną oraz kody źródłowe. Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do niewykonywania następujących czynności:

  1. Odtwarzania, kopiowania, dystrybucji, udostępniania lub w jakikolwiek inny sposób upubliczniana, przekształcania lub zmieniania treści, chyba, że otrzyma na to zezwolenie właściciela odpowiednich praw lub byłoby to dozwolone w prawie;
  2. Usuwania, manipulowania lub w jakikolwiek inny sposób naruszania „copyright” i innych danych identyfikujących zastrzeżenie praw LOGISTA FREIGHT, S.A.U. lub innych właścicieli.
  3. Stosowania „framingu” lub używania przez strony trzecie wszelkich innych mechanizmów, które mogą wpłynąć na design, oryginalną konfigurację lub treści na Stronie Internetowej.
PRAWA WŁASNOŚCI INTERLEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Zarówno projekt Strony internetowej jak i jej kody źródłowe, takie jak logo, marka i inne znaki wyróżniające, które się na niej pojawiają, należą do LOGISTA FREIGHT, S.A.U. lub podmiotów współpracujących i są chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Podlegają ochronie odpowiednim prawom własności intelektualnej i przemysłowej obrazy, loga, melodie, itd…, treści na serwerze LOGISTA FREIGHT, S.A.U. W żadnym momencie nie uznaje się, że z tytułu korzystania lub dostępu do Strony internetowej lub do usług na niej oferowanych, przysługuje Użytkownikowi prawo do ww. znaków, nazw handlowych czy innych znaków szczególnych.

Licencja na korzystanie z treści zamieszczonych na Stronie internetowej udzielona Użytkownikowi ogranicza się do pobrania przez Użytkownika danych treści i profesjonalne z niej korzystanie, zawsze jeśli dane treści pozostaną nienaruszone.

LOGISTA FREIGHT, S.A.U. deklaruje swoje poszanowanie dla własności intelektualnej i przemysłowej stron trzecich: dlatego, jeśli uznają Państwo, że niniejsza Strona internetowa może naruszać Państwa prawa, prosimy o skontaktowanie się z LOGISTA FREIGHT, S.A.U. na e-mail marketing.freight@logista.com

ZOBOWIĄZANIA LOGISTA FREIGHT, S.A.U.
Niewłaściwe korzystanie ze Strony internetowej

LOGISTA FREIGHT, S.A.U. shall not be responsible for improper, illegal or negligent use that may be carried out by the User.  Furthermore, LOGISTA FREIGHT, S.A.U. shall not be responsible for any damages that may result from the impersonation of a third party, carried out by a User in any kind of communication through the Website.

Korzystanie z treści

Korzystanie z treści LOGISTA FREIGHT, S.A.U. udostępnia wszystkie treści na swojej Stronie internetowej w dobrej wierze i dokłada wszelkich starań, aby były one ciągle aktualizowane i obowiązujące; niemniej LOGISTA FREIGHT nie może ponosić odpowiedzialności za sposób w jaki korzystają z nich Użytkownicy poza zakresem Strony i w tym przypadku odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik.

Użytkownik może przesłać dowolne informacje do http://www.logistafreight.com, drogami, które zostały specjalnie do tego udostępnione. Za względu na otwartą naturę Internetu, LOGISTA FREIGHT, S.A.U. zaleca, aby nie przesyłać za pomocą strony http://www.logistafreight.com informacji uznawanych za poufne. W każdym przypadku informacja dobrowolnie przesłana na http://www.logistafreight.com może zostać użyta przez LOGISTA FREIGHT, S.A.U. bez powiadomienia o tym jej autora, według własnego uznania.

Virus

LOGISTA FREIGHT, S.A.U. zobowiązuje się do zastosowania wszelkich koniecznych środków, aby zapewnić Użytkownikowi brak wirusów, bugów, lub trojanów czy innych podobnych elementów na swojej Stronie. Niemniej, te środki nie są niezawodne i dlatego, nie możliwe jest całkowite zagwarantowanie braku tych szkodliwych elementów. W związku z czym, LOGISTA FREIGHT, S.A.U. nie poniesie odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby one wyrządzić.

Technical failures

LOGISTA FREIGHT, S.A.U. zawarła wszelkie konieczne umowy, aby zapewnić ciągłość usług na swojej Stronie i dołoży wszelkich starań, aby nie dochodziło do zakłóceń, ale nie może zapewnić braku błędów technicznych, ani całkowitej dostępności Strony internetowej, ani usług przez nią oferowanych, a w konsekwencji, nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty, które mogłyby powstać na skutek niedostępności Strony ze względu na błędy w dostępie spowodowane przez rozłączenia, awarie, przeciążenia lub zaniki sieci niezależne od LOGISTA FREIGHT, S.A.U.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Prawem obowiązującym, w przypadku sporu lub konfliktu odnośnie do interpretacji zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, jak również w dowolnej kwestii związanej z usługami oferowanymi na Stronie internetowej, będzie prawo hiszpańskie. W celu rozstrzygnięcia wszelkich konfliktów, które mogłyby wyniknąć w związku z dostępem do Strony lub korzystaniem z usług na niej oferowanych, Użytkownik i LOGISTA FREIGHT, S.A.U., nawet w przypadku, gdyby Użytkownik miał swoje stałe miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, uzgadniają, że poddadzą się jurysdykcji Sądów w mieście Madryt, i zrzekają się tym samym wszelkiej innej jurysdykcji do której mogliby być uprawnieni.

W celu uzyskania dalszych informacji można skierować do nas zapytanie na adres marketing.freight@logista.com.