Jakość, zrównoważony rozwój i CSR

Jakość potwierdzona certyfikatami

Gwarantujemy doskonałość w zarządzaniu rozległymi procesami i wysokie kwalifikacje personelu z nami pracującego. Dlatego potrafimy sprostać najwyższym standardom branż, dla których świadczymy usługi.

Jesteśmy już częścią listy SEDEX, która obejmuje na całym świecie wszystkie firmy, które mają silne zaangażowanie etyczne i działają w oparciu o odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe. Przeszliśmy pomyślnie audyt SMETA, oparty na 4 podstawowych filarach:

  • Prawa pracownicze
  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Środowisko
  • Etyka biznesu

 

Troszczymy się o planetę tak samo jak o Twój produkt

Nasza polityka jakości i środowiskowa dąży do pełnej satysfakcji naszych klientów, wzrostu konkurencyjności organizacji, bezpieczeństwa transportowanego produktu i kontroli kwestii środowiskowych związanych z naszymi instalacjami i usługami.

Pobierz „Politykę jakości i środowiskową”

Wprowadzamy  społeczną odpowiedzialność biznesową  do naszej strategii biznesowej, współpracując ze stowarzyszeniami, które wspierają grupy najmniej uprzywilejowane lub pracując na rzecz ograniczenia skutków globalnych wywołanych przez rozwój naszej działalności. Udostępniamy pomiar śladu węglowego dla każdej usługi, którą wykonujemy.

Organizacja non-profit Carbon Disclosure Project zalicza nas do firm o najlepszej wydajności środowiskowej na świecie, przy czym Logista jest jedynym dystrybutorem europejskim wpisanym na prestiżową List-A. Na tej liście notowane są tylko firmy z najwyższym poziomem i najlepszymi praktykami dot. redukcji emisji i zarządzania w celu łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Osiągnięcia w roku 22:

  • Zaprojektowano model do pomiaru śladu węglowego na podstawie europejskiego projektu HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport), który pozwala nam obliczyć z dużą dokładnością ilość emisji CO2.
  • O 6,5% wzrosła liczba „zielonych” kilometrów wykonanych przez flotę Euro6
  • Obniżono o 0,8% emisje CO2 na każdy przejechany kilometr.
  • Wiek floty został utrzymany poniżej określonego celu 5 lat.